PRIS OG VILKÅR

Vi beregner vårt honorar etter gjeldende regler for salærfastsettelse utarbeidet av Advokatforeningen.

Våre timesatser ligger innenfor følgende intervall (25% merverdiavgift kommer i tillegg):

- Privatpersoner: 1 300 - 1 600

- Andre: kr. 1 500 - 1 800

 

For styreverv avtales det et konkret honorar. Ved eiendomsmeglingsoppdrag er honoraret 1% av avtalt salgssum.

Vi påtar oss oppdrag som dekkes av fri rettshjelp.

 

Vi følger det etiske regelverket utarbeidet av Advokatforeningen.