Familierett

 

Vi bistår i alle typer familierett, slik som bistand ved inngåelse- og oppløsning av ekteskap og samboerskap.

Vi kan bistå med å sette opp en avtale ved inngåelse av samboerskap. Erfaringsmessig er det lurt å være i forkant, og tenke gjennom hvordan man skal løse de økonomiske forholdene mellom partene. For samboere kan det være ønskelig å sikre den andre ved et eventuelt dødsfall, og i så fall kan det være nødvendig å gjøre dette gjennom et testament. 

Mange opplever uenighet ved opphør av et samboerforhold, særlig i de forholdene der partene eier bolig, hytte, bil og lignende sammen. Det kan da være nødvendig å søke bistand for råd om hvordan dette best kan gjøres. 

Når det gjelder ekteskap, er det gjerne de samme situasjonene som kan oppstå, men hvordan dette skal løses etter loven er annerledes ved at ekteskapsloven har til dels detaljerte regler om forskjellige sider av inngåelse og oppløsning av ekteskap. Særlig ved oppgjør av de økonomiske forhold kan det bli nødvendig å søke bistand. 

Ta kontakt for en samtale, vi bistår gjerne i en vanskelig situasjon.